HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

Yasara Abenayeka Change Name  

Yasara Abenayeka Change Name
hidrd wfíkdhl hidrd ußcd jqK yeá


miq.shod újdy Èúhg m;a ysgmq ckm;s mq;a fhdaIs;f.a merKs fmïj;sh jQ hidrd wfíkdhl ish újdyfhka miq wfíkdhl hk jdi.ï ku Ndú;fhka bj;a lr
ußcd hkqfjka Ndú;d lrkakg mgkaf.k ;sfnkjd'
ta wkqj weh f*aia nqla fj; okajd wef.a ku tys o¾Ykh jk wdldrho udre lrf.k we;'
újdyfhka wk;=rej wef.a PdhdrrEm lsysmhlao weh tu .sKqug tlalr we;'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

COUNTER