HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

Gossip News  

ux., ojfia wfma rfÜ ukud,sj wඬjmq b;d,s ukud,hd 

“wdorh” yß wmqre ne§ula' fï miq.sh od b;d,sfha wfma Y%S ,xlsl hqj;shla újdy Èúhg tla jqkd'wh iu. w;sk; .;af;a kï wfma flfkla kï fkfï"b;d,s cd;slfhla'b;ska fï b;d,s cd;sl ukud,hd W;aijh w;r;=r yßwmqre
bÈßm;a lsÍula l<d'tkï wfma rfÜ ckm%sh .S;hla meñKs isá wuq;a;ka mskjkakg .hkd l<d';rula .dhkhg wmyiq jqk;a fï .S;h Tkak fï b;d,s ukud,hkï yß wmqrejg .dhkd l<d'wjidkfha wfma ukud,sg i;=g jeä lug wඬ,d ;ud kej;=fka'ùäfhdaj my;ska krUkak'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

COUNTER