HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

Dasun Nishan (Photos)  

 fkdis;+ fudfyd;l wjika .uka .sh oiqkaf.a foayh risl yoj;a l÷,ska mqrjñka ksjig f.k ths 
 risl yoj;a l÷,ska f;;a lrñka miq.shod mkaksmsáfha fndaäul§ oiqka ksYdka f.,je,,df.k Ôú; .ukg
iuqÿkakd'
Tyqf.a foayh Bfha iji ksjig f.k wdfõ ish,a,kaf.au is;a fudfyd;lg k;r lrñka'
ksÜgUqj – .sxf;dg mÈxÑj isá oiqka 29 yeúßÈ úfha miqjqKd'

ksÜgUqj ksjfia oiqkaf.a foayh ;ekam;a lr we;s whqre my;ska''
 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

COUNTER