HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

Gossip News  

ld¾ tlla we;=<g fj,d fl,af,da ;=kla lrmq jefâ 

yelshdjka lshkafka iSudjla bvla ;snqK;a ke;;a ljod yß lemS fmfkk fohla' bvla ke;s ;ekl yelshdjla
fmkajkjd lshkafka tal;a yßu úYañ; fohla'

f^ taka;= CWÜf,Üia lshk àï tfla bkafka ;reKshka ;=ka fok;a wkak ta jf.a yelshdjla ;sfhk ;=ka fofkla'

fmdä ld¾ tllg fj,d tl tl iskaÿ lE,s j,g thd,d odk wmqre k¾;khka f,dj mqrd ckm%shhs'

fï <Û§ thd,d úiska ks¾udKh l< ùäfhdajg ;sfhkafka f,dl= m%;spdrhla' b;ska ta ùäfhda Thd,g;a n,kak mq¿jka' my< ;sfhkjd n,kak fydf|a''


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

COUNTER