HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

Jewellery robbery  

r;%ka nvq lfâg mekmq fydre álg fjÉp jefvka wfk;a fidrekag;a mdvula

fuh rEm rduq .; jqfka r;%ka nvq lfâ ;snqKq isisáú o¾Yk m:hka j,hs' uqyqKq wdjrK me<|.;a fidreka i;r fofkla fuu r;%ka nvq lvhg meKsug
W;aidyd lrkjd'fuhd,g jqjuk ñ,shk ì,shk .Kkla ják r;%ka nvq wiqrd we;s äiamaf,a tl újD; lr.kak' fndfyda fokd ys;mq úÈhg fuh iudkH úÿre j,ska ilid we;s úÿre wdjrKhla fkdùu jdikdjg .shd'fuh WKav fyda ñá j,ska .id ì¢ug fkdyels ú÷rejla' b;ska fydrekag jqfka fjfyis,d fjfyis,d ysia w;ska f.or hkak'

ùäfhdaj my;ska''Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

COUNTER