HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

NEWS  

;srkd;aul fuu ;r.fha ldisfha jdish Wmq,a ;rx. Èkd .;a;d Tyq mkaÿjg myr Èu; iqodkï

,xldj yd mdlsia;dkh w;r meje;afjk ;=kajk tlaÈk ;r.h fu oek wdrïN jqkd" t tlai;a wrdì tñ¾ rdcfha wnqvdì k.rfha fIfrala iysâ l%svdx.kfha miq.sh ;r. folu
mdlsia;dkh chf.k fuu ;r.dj,sfha bÈßfhkau isákjd"


fuu ;r.h ksfrdIka Èlaje,a,g b;du;a jeo.;a ;r.hla jkjd"t ,l=Kq 1000 iïmq¾K lsßug Tyqg ;j;a ,l=KQ 88la wjYh jkjd'Tyq th fuu ;r.fhka ,nd.; fyd;a frdhs vhia ;nd we;s jd¾;dj iu lsßug iu;a jkjd" frdhs vhia ;r. 27lÈ ,l=KQ 1000 iïmq¾Klr wvqu ;r. .Kklska ,l=KQ 1000 iïmq¾K l, l%svlhd f,i ,xldfõ bÈßfhka isákjd'

 Y‍%s ,xld lKavdhu
Niroshan Dickwella(w), Upul Tharanga(c), Lahiru Thirimanne, Chamara Kapugedara, Dinesh Chandimal, Milinda Siriwardana, Thisara Perera, Dushmantha Chameera, Jeffrey Vandersay, Akila Dananjaya, Lahiru Gamage


mdlsia;dkq lKavdhu 

Fakhar Zaman, Fahim Ashraf, Babar Azam, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Sarfraz Ahmed(w/c), Imam-ul-Haq, Shadab Khan, Hasan Ali, Rumman Raees, Junaid Khan

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

COUNTER