HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

Akila  

o.ldr l%slÜ o.hd wls, yÈiaisfha weú;a lrmq fohla
nx.a,dfoaY m%sñh¾ ,S.a ;r.dj,shg iyNd.sù isá iqmsß o. mkaÿ hjk wls, Okxch Bfha ,xldjg wdjd'

Tyq Bfhu ,xldjg tkjd lsh,d ìß| fk;,s oekf.k b|,d keye'
b;ska wls, ,iaik u,a l<Ul=;a wrf.k weú;a fk;,sj mqÿu l<d' wls, ks;ru jf.a wehj mqÿu lrkak yßu olaIhsÆ' ta ksid weh ta .ek;a lshñka fï wmqre PdhdrEmh bkaiagd tfla m,lr,d ;snqKd'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

COUNTER